Pilot - instruktor

Pilot instruktor vykonává funkci podmíněnou způsobilostí podle leteckých předpisů, spolupracuje při přípravě a vykonání letu, podle rozhodnutí velitele letadla vykonává funkci pilota řídícího a zabezpečuje vyučování leteckých předpisů a odborných technických předmětů, včetně vedení leteckého výcviku v letadle a na trenažérech.

Kompletní informace naleznete v databázi povolání.