Obsluha železniční dopravní cesty

Obsluha železniční dopravní cesty staví jízdních cesty pro vlaky a posun, řídí práci podřízených výhybkářů, zabezpečuje jízdní cestu pro vlaky a posun, zajišťuje vedení dopravní evidence a dokumentace o pohybu vlaků a hnacích vozidel včetně příslušných podkladů a náležitostí pro sestavování nebo jízdu vlaku a zajišťuje dopravní a přepravní činnosti v železniční stanici.

Kompletní informace naleznete v databázi povolání.