Hutní inženýr

Hutní inženýr řídí zpracovávání technické dokumentace pro hutní výrobu, řídí a organizuje výrobu, koordinuje zavádění kontrolních systémů jakosti a zajišťuje vědeckou a výzkumně vývojovou činnost v hutní výrobě.

Kompletní informace naleznete v databázi povolání.