Hutní technik

Hutní technik připravuje technické dokumenty, vypracovává dílčí projektové podklady, stanovuje technologické postupy, zajišťuje technickou a technologicko způsobilost strojů a zařízení, řídí a organizuje práci, kontroluje výrobky a vytváří normy v oblasti hutní výroby.

Kompletní informace naleznete v databázi povolání.