Slévárenský technik

Slévárenský technik připravuje technické dokumenty, vypracovává dílčí projektové podklady, stanovuje dílčí technologické postupy, zajišťuje technickou a technologickou způsobilost strojů a zařízení, řídí a organizuje práci, kontroluje výrobky, vytváří normy pro slévárenskou výrobu.

Kompletní informace naleznete v databázi povolání.