REACH manažer

REACH manažer tvoří strategii, aplikuje a modifikuje způsoby řízení managementu chemických látek v podniku a navrhuje a zajišťuje vzdělávání ostatních pracovníků v uvedené oblasti.

Kompletní informace naleznete v databázi povolání.