Kožařský technik

Kožařský technik zhotovuje návrhy a modely kožedělných výrobků, sestavuje a vede technickou dokumentaci, připravuje technologické postupy a sleduje jejich dodržování, zajišťuje suroviny, materiál, polotovary, komponenty, stroje a zařízení, organizuje práci, řídí a plánuje pracovní činnosti a chod výroby, provádí vstupní, mezioperační a konečnou kontrolu kvality surovin, materiálů a hotových výrobků.

Kompletní informace naleznete v databázi povolání.