Deflátor HDP

Zahrnuje změnu cen všech statků, které jsou tvořeny v ekonomice, je nejkomplexnější z cenových indexů, kterými se měří míra inflace v ekonomice. Vypočítává se na základě množství zboží v běžném období, jedná se tedy o tzv. Paascheho index.