Dehonestace

Ztráta cti, zbavení cti. Může znamenat pomluvu, urážku, zneuctění, zesměšnění, fyzické či psychické znásilnění. Dehonestovaní  ve  středověku byli např. kati a nevěstky.