Procesní konzultant

Procesní konzultant se zaměřuje na zlepšování podnikových postupů a procesů, analyzuje a navrhuje procesy systému řízení organizace prostřednictvím automatizace a funkcionalit ICT. Vykonává analytické, plánovací a rozhodovací aktivity. Provádí procesní diagnostiku, navrhuje účinné přístupy a metody optimalizace a zlepšování procesů pro dosahování vysokých finančních výnosů a udržování zákaznické spokojenosti. Spolupodílí se na tvorbě zadání pro vyvolání změn v ICT, případně popisech procesů pro dodržení kvality ICT služeb.

Kompletní informace naleznete v databázi povolání.