Softwarový tester

Softwarový tester připravuje a udržuje vstupní a výstupní dokumenty pro potřeby testování, data potřebná pro testování, provádí samotné vykonávání testů, analyzuje a zpracovává výsledky testů.

Kompletní informace naleznete v databázi povolání