Dekomodifikace

Týká se pracovníka jako pracovní síly a trhu práce. Vymezuje osvobození života jedince od závislosti na trhu.

Pojem zavedl do sociálních věd dánský sociolog Gøsta Esping-Andersen, který tvrdí, že se lidé mohou svobodně rozhodnout k neúčasti v práci, pokud to budou považovat za nutné, a nemusí se přitom obávat ztráty místa, příjmu nebo životní úrovně. Dle míry a způsobu dekomodifikace klasifikoval sociální státy.

Projevem dekomodifikace jsou nástroje sociální politiky, garantování životního minima či podpora a sociální dávky.