Samostatný kožařský technik

Samostatný kožařský technik řídí a koordinuje kožedělnou výrobu, operativně řeší dílčí problémy ve výrobním procesu, komplexně zajišťuje technickou a technologickou přípravu výroby, kontroluje dodržování technologické kázně a bezpečnostních předpisů, zpracovává, nově vytváří a vede technickou a technologickou dokumentaci, organizuje technickou připravenost výroby, řídí systémy kvality, vytváří nové modely, vzory a kolekce, nákupem materiálů zabezpečuje výrobní proces.

Kompletní informace naleznete v databázi povolání.