Derogace

Zrušení právního předpisu. Právní předpis může  být zrušen  pouze právním předpisem stejné  nebo vyšší právní síly (derogační klauzule je uvedena v závěru právního předpisu). Automatickou derogací se rozumí stav, kdy je vydán nový předpis, který upravuje předmětnou otázku, neboť nový předpis ruší dřívější.

Derogační klauzule je ustanovení právního předpisu, kterou se ruší právní normy. Zpravidla se umísťuje na konec nového zákona.