Designace

Označení kandidáta, který má být zvolen či jmenován (návrh do funkce), také označení a pojmenování.