Devoluce

Působnost se přesunuje z nižšího orgánu na vyšší (v jednotlivých případech). Devolutivní účinek má např. opravný prostředek, kdy  je rozhodování přeneseno na vyšší orgán, podmínky vymezuje právní řád.