Diseminace

Plánované způsoby, jak pomocí šíření výstupů a získaných zkušeností zvýšit povědomí a informovanost ostatních zainteresovaných subjektů.