Štábní praporčík ozbrojených sil ČR

Štábní praporčík ozbrojených sil ČR vykonává službu podle potřeb České republiky, kvalifikačních požadavků, předpokladů a vojenské odbornosti, s požadavkem na odolnost vůči zvýšené fyzické a psychické zátěži. V rámci služby vykonává specializované, technické a odborné činnosti související s výkonem a plněním odborných úkolů v oblasti výcviku a péče o vojáka, nebo s organizací a řízením činností podřízených, nebo se zajištěním odborných agend v organizačních útvarech Ministerstva obrany nebo na pracovištích Armády České republiky. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, nařízením vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti a vyhláškou č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby.

Kompletní informace naleznete v databázi povolání.