Příslušník Hasičského záchranného sboru ČR ve výjezdu nebo záchranné rotě

Příslušník Hasičského záchranného sboru ČR ve výjezdu nebo záchranné rotě vykonává hasební a záchranné práce při všech druzích zásahů, při živelních pohromách a mimořádných událostech. Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a zákonem č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru České republiky.

Kompletní informace naleznete v databázi povolání.