Máří Magdaléna byla nadějí

Máří Magdaléna byla nadějí na svobodnější život žen

Byla Máří Magdaléna jedním z apoštolů? Byla skutečnou ženou Ježíše? Byla nadějí na svobodnější život žen? Odešla po ukřižování do Francie v požehnaném stavu? To vše dodnes vzbuzuje vášně. Nezodpovězených otázek je nespočet, ale proč? Byla už na samotném počátku mužská ješitnost, která Máří, také Marii z Magdaly zatracovala?

Lidstvu byl prozatím odhalen jen zlomek ze života ženy, která stála na počátku našeho letopočtu. Jedna z hypotéz říká, že Máří nedoprovázela Ježíše, ale to on ji, protože ona byla skutečným Mesiášem. Ondřej a Petr ji neměli příliš v lásce a vyčítali svému Mistrovi, že ji má mnohem raději než je. Cítili se snad ohrožení nepřízní toho, komu naslouchali? Vše, co Marie říkala a konala, zpochybňovali, možná jen z pyšnosti, protože odmítali připustit, že žena se může rovnat mužům a díky nim cokoli „mužské“ mělo vedle Máří větší váhu. Jeví se pravděpodobné, že se obávali jejího vlivu. Vnášela totiž naději na svobodnější život všem ženám, a to bez ohledu na jejich společenské postavení.

Po staletí se o ní hovořilo na jedné straně jako o velké ženě, avšak na druhé byla neustále zpochybňována její čistota. Řehoř I. (590 – 604), papež katolické církve, tomu udělal nechvalnou přítrž. Prohlásil ji za prostitutku, tedy ženu nižší kategorie, pravděpodobně proto, aby mohl nadále vládnout autoritativní patriarchát. Nedá se vyloučit, že v téže souvislosti byla zničena i Evangelia Ježíšovy ženy, aby se nestala součástí důležitých spisů a učení.

Zvrat nastal až v roce 1945, kdy byl v zapečetěné nádobě nalezený svitek, který obsahoval 13. papyrových kodexů. Tento objev je považován za nejvýznamnější nález biblické archeologie. Obsahoval Evangelium podle Filipa a Evangelium Ježíšovy ženy. Tento poklad světa opět otevřel otázku skutečného života Máří Magdalény. Může nalezený zlomek papyru z rákosu pocházející z období 350 – 400 n. l. přinést odpověď  na to, zda byl Ježíš ženatý muž, který se intimně stýkal se ženami?

Karen Kingová, americká teoložka a historička se zabývá vznikem a začátkem církve. Zasloužila se o to, že majitel papyru souhlasil s jeho prozkoumáním. Z fragmentu cenného nálezu Kingová usuzuje, že Ježíš byl ženatý, ale zároveň upozorňuje, že by tento dokument napsaný v kopštině neměl být považován za jednoznačný důkaz. V září 2012 jej představila na Mezinárodní konferenci koptských studií. Odborníci přijali fragmenty chladně, přesto připustili, že sice vypadají neuspořádaně, ale rozklad svitku už nastal, a to se věrohodně napodobit prostě nedá, proto papyrus považují za pravý. Křesťanské prameny se k této otázce příliš hlasitě nevyjadřují. Vatikánský deník sice nesouhlasí, ale zkoumal pouze kopii papyru a označil ho jen jako neobratný podvrh.

O tom, zda hrozí či ne přepsání historie křesťanství, se dá bouřlivě diskutovat. Pravdou je, že život v celibátu, který doporučoval apoštol Pavel, byl součástí života v Kristu a pevně zakořenil. Co by mohl důkaz o intimním životě Ježíše a Máří Magdalény přinést? Odpověď na to, zda se křesťané mohou ženit a vést svobodně sexuální život. 

-lz-