ECB

Evropská centrální banka (ECB) pracuje od poloviny roku 1998.  Byla zřízena v souvislosti se založením Evropské měnové unie  a jejím  úkolem je  příprava přechodu na společnou jednotnou měnu. Od roku 1999 je plně odpovědná za realizaci měnové politiky měnové unie.