Evropská rada

Tvoří ji hlavy států nebo vlád členských zemí (zal. 1974). Nejvyšší politický orgán Unie, avšak nemá žádnou pravomoc. Definuje obecnou politiku pro společenství. Schází se 2krát ročně v zemi vykonávající předsednictví v Radě ministrů. Odvolat se k ní mohou Komise i Rada ministrů.