Evropský regionální rozvojový fond (ERDF)

Založen v roce 1974 jako základní nástroj regionální politiky při financování pomoci zaměřené na pomoc nejvíce postiženým oblastem a ke snižování rozdílů mezi regiony.
Je určen na podporu rozvoje a strukturálních změn zaostávajících regionů a přeměně upadajících oblastí a přispívá na podporu trvale udržitelného rozvoje a vytváření trvale udržitelných pracovních příležitostí.