Floating

Kurz volně plovoucí. Je formován volným působením tržních sil na měnovém trhu.