Behaviorální marketing

Chceme-li lépe pochopit chování klientů či zákazníků, musíme nejdříve pochopit, jaké mají návyky, jak se standardně chovají a třeba i to, co je baví a zajímá. Touto klíčovou oblastí marketingu se zabývá behaviorální marketing.

Behaviorální marketing analyzuje chování klientů a výstupy implementuje do procesů marketingu pro zlepšení jeho efektivity. Tento postup je typický pro online marketing.

Jak to probíhá, co se děje?

Názory jsou prozatím ještě nejednotné, ale jedna z nich tvrdí, že se dělí na dvě oblasti. Ta první sleduje klienta či zákazníka na konkrétních webových stránkách (e-shopu). Cílem je optimalizovat obsah webových stránek (prezentace) vůči skupině klientů či zákazníků, která navštěvuje konkrétní web. Nezbytné je správně vyhodnotit nasbíraná data, třeba v porovnání (s ohledem) na různé sociodemografické statistiky.

Druhá oblast je o sofistikovaně propracovaných reklamních systémech, které jsou založeny na behaviorálním marketingu. Zadavatel reklamy má možnost lépe zacílit na jednotlivce i skupiny podle jeho nedávného chování na internetu. Účinným nástrojem je například kontextová reklama, nebo tvoření profilu klienta či zákazníků podle jeho vyhledávání v minulosti.