Stříbrná a zlatá medaile České mincovny k 30. výročí Sametové revoluce

U příležitosti 30. výročí Sametové revoluce, kterou vyvrcholil československý boj proti komunistickému režimu, Česká mincovna vyrazila pamětní medaile. Malá část jejich nákladu – pouhých 30 kusů zlatých a 80 kusů – vychází v luxusní edici doplněné speciální knihou.

„U Braniborské brány v Berlíně se mě kolemjdoucí ptal, kdo je ten pán vedle Václava Havla. »Pan Johannes Rau, váš prezident,« odpověděl jsem. Nebylo to poprvé ani naposled při cestách po světě s Václavem Havlem, kdy ho místní okamžitě poznali, na rozdíl od jejich vlastních prezidentů či ministrů…“ Těmito slovy začíná kniha Alana Pajera, který byl po dvě dekády fotografem Václava Havla. Dvousetstránková publikace „Srdce nad Prahou“, která je plná fotografií a vzpomínek, přibližuje život muže, jenž byl klíčovou postavou boje proti totalitní vládě komunistické strany, mezi lety 1989 a 2011.

Samotnou medaili vytvořil zkušený medailér a pedagog Mgr. Petr Horák. Na averzní straně zachytil občanské protesty na Václavském náměstí – sochu českého patrona obklopil vztyčenýma rukama demonstrujících lidí, jejichž prsty tvoří charakteristické gesto – vítězné véčko. Kompozici averzu doplnil československou vlajkou a opisem SAMETOVÁ REVOLUCE. Na reverzní stranu pak autor umístil další symbol spojený se sametovou revolucí, a to srdce, které Václav Havel přijal za vlastní. Srdce se nachází nad siluetou Hradčan, a odkazuje tak na proslulou neonovou instalaci výtvarníka Jiřího Davida. Kompozici reverzu uzavírá slavný výrok Václava Havla PRAVDA A LÁSKA MUSÍ ZVÍTĚZIT NAD LŽÍ A NENÁVISTÍ.

Kniha „Srdce nad Prahou“ vznikla jako exkluzivní součást limitované edice pamětních medailí, a to ve spolupráci s Nadací Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Jiným způsobem ji nelze získat!

O medailích

„Česká mincovna je úzce spjata s řadou milníků novodobé historie. Razíme české peníze a v našich emisích zvěčňujeme do zlata a stříbra významné osobnosti a události. Je nám ctí, že vedle čtyřdílného tematického cyklu mincí »Cesta za svobodou« letos emitujeme také výroční pamětní medaile věnované sametové revoluci. Výrazně limitovaná část nákladu, která čítá pouhých 30 zlatých a 80 stříbrných medailí, vychází spolu s unikátní knihou fotografií, které objektivem Alana Pajera zachycují život Václava Havla mezi lety 1989 a 2011,“ uvedl ředitel České mincovny Michal Drtina.

O autorovi Mgr. PETRU HORÁKOVI

Petr Horák se narodil 16. 2. 1966 v severočeském Liberci. Vystudoval uměleckoprůmyslovou školu v Jablonci nad Nisou, v letech 1985–89 Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a v letech 1990–92 Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, ateliér sklářského výtvarnictví.

V roce 1995 spojil své umělecké a pedagogické vzdělání a stal se odborným pedagogem Vyšší odborné školy, která téhož roku vznikla při Střední uměleckoprůmyslové škole v Jablonci nad Nisou. Zdejší obor Ražená medaile a mince je ve střední Evropě unikátní a osobnost Petra Horáka ovlivnila mnoho budoucích medailérů.

Coby sochař, sklářský výtvarník a medailér se Petr Horák ve své volné tvorbě věnuje designu užitého skla, medailí a mincí. Je dlouholetým a váženým spolupracovníkem České mincovny a mnohonásobným vítězem výtvarných soutěží České národní banky. Jeho medailérské portfolio obsahuje zejména sportovní a historickou tematiku a vyznačuje se výraznou, často velmi dynamickou modelací.