Determinace

Vymezení či určení pojmu; stanovení vývojového směru; vztah mezi určujícím a určovaným.