Audit

Audit je systematické a nezávislé zkoumání, jehož cílem je stanovit, zda činnosti v určené oblasti a s nimi spojené výsledky jsou v souladu s plánovanými záměry, zda se tyto záměry realizují efektivně a jsou vhodné k dosažení stanovených cílů. Je to zkoumání aktuálního stavu.

Interní audit zkoumá a vyhodnocuje adekvátnost a efektivnost řídících kontrolních mechanizmů, kterými chce organizace řídit a dosahovat stanovené cíle Má napomáhat členům managementu podniku a vedení třeba i obce ve výkonu jejich funkcí.

Výstupy: analýzy, doporučení, rady a další informace o zkoumaných činnostech organizace.

-red-