ISPROFIN

Informační  Systém programového financování je  manažerský systém pro  řízení a  kontrolu čerpání položek ze  státního  rozpočtu.