Josef je jméno s velkou historií

Rádi říkáme a většina lidí si i myslí, že mužské jméno Josef je staročeské, sice u nás zdomácnělo, ale jeho původ je svázán se vzdálenější historií. Josef patří mezi biblická jména a pochází z hebrejského Jóséph (יוֹסֵף‎‎), známý také jako Josef Egyptský a překládá se v několika variantách: „Bůh ti dá (dítě)“, „Bůh ti dá následovatele“, „Bůh ti přidá“, „Ať (Hospodin) přidá“. Nejčastěji je Svatý Josef zobrazovaný v náručí s malým Ježíškem a s lilií jako symbolem čistoty. Byl z rodu krále Davida a byl zasnoubený s Marií, ta však byla zcela neočekávaně shledána těhotnou, ale spravedlivý Josef ji nechtěl vydat pohaně, i když podle Matoušova evangelia plánoval své zasnoubení v tichosti zrušit. Než se narodil malý Ježíš, našel ve svém srdci pro ni odpuštění a nebyl to jen soucit, ale i jeho láska vůči člověku.

Svatý Josef je pokorným patronem univerzální církve, manželů, obhájce rodin (hlava Svaté rodiny) a dětí, ochránce při pokušeních, v zoufalých situacích nebo při bytové nouzi, umírajících a za dobrou smrt. Je také patronem řemeslníků, především tesařů.

Josef nebo také Jozef (spíše na Slovensku) sice patří k nejužívanějším českým jménům, dle jmenné statistiky se stále ještě jedná o 4 nejčastější jméno v České republice, nosí jej 149922 (k 19.3. 2021) lidí. Pozor i několik žen nosí jméno Josef, ale častěji se setkáme se jmény Josefa, Josefína nebo Josefka. Jméno je rozšířené po celém světě. Anglickou a francouzskou mutací je Joseph, v Anglii se používá zkrácená varianta Joe. Italové mají svého Guiseppa, Španělé a Portugalci užívají variantu José, Poláci Józef, Rusové Iosif, Maďaři József a Němci mají Jozefa, ale také Josepha.

V historii objevíme nespočet nositelů tohoto prastarého jména. Jméno Josef nosil také patriarcha izraelského národa, a to syn Jákoba, který se stal praotcem izraelských kmenů Manases a Efraim. Z dějepisu si jistě vybavíte také rakouského císaře Františka Josefa I., českého a římského krále Josefa I. Habsburského nebo Josefa II, císaře Svaté říše římské, krále uherského a krále českého, markraběte moravského a arcivévodu rakouského. Z Čechů nemůžeme opomenout například malíře Josefa Mánese, Josefa Ladu a Josefa Čapka, hudebního skladatele Josefa Suka, básníka Josefa Kainara, spisovatele Josefa Škvoreckého či nezapomenutelného herce Josefa Kemra.

Jméno Josef patří mezi ty, které mají nejvíce domácích podob, ta nejčastější jsou: Pepa, Pepík, Pepin, Pepino, Pepek, Pepíček, Pepan, Pepča, Jožka, Joska, Jozífek Jožan, Jožánek, Jožínek a jistě jste někdy zaslechli i jiné varianty.

-lz-