Seminář pro pečující osoby v Praze

POZVÁNKA na seminář pro pečující osoby, které se starají o osoby pobírají příspěvek na péči. Jednou z podmínek je, že žijete v Praze (regionální vymezení projektu).

Seminář je zdarma a proběhne 8.4. 2021 od 16:00 do 20:00 hod., ON-LINE (přes Skype).

Podpora, služby, sdílení a psychohygiena pro neformálně pečující osoby v Praze

TÉMATA

  • Jste pečující osoba, potřebujete se vyznat v systému dávek, služeb, zjistit, na co máte nárok?
  • Nebo jen potřebujete sdílet vlastní zkušenosti se službami, úřady apod.?
  • Zastavte se v každodenním shonu a věnujte čas sami sobě.
  • Během semináře se budeme věnovat i základům duševní hygieny.
  • Vyzkoušíme si relaxační techniky, zaměříme se uvědomění si svých potřeb a emocí.
  • Podělíme se o zkušenosti z posledních měsíců, podpoříme Vás, dozvíte se JAK NA TO, můžete se ptát, budeme hledat odpovědi společně.

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Přihlaste se na e-mailu info@pecujicijaknato.cz, nejpozději do 2. 4. 2021 do 18 hod. s uvedením názvu semináře, Vašeho jména, příjmení, e-mailu, na který budeme zasílat případné přihlašovací údaje na on-line setkání. v Potvrzení Vaší účasti včetně přihlašovacích údajů obdržíte nejpozději do 7. 4. 2021 do 12 hod.

Seminář je realizován organizací Dejme si šanci, z. s. v rámci projektu „Pečující osoby, jak na to“, reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011249, který je podpořen Evropskou Unii, Operačním programem Zaměstnanost. V rámci realizace může být pořizována fotodokumentace či nahrávka, za účelem prokázání, že se seminář konal.

Další informace o projektu a dalších aktivitách lze nalézt na webových stránkách projektu: https://www.pecujicijaknato.cz/