Autoremedura

Autoremedura je  způsob vyřízení opravného prostředku (oprava vlastní chyby) ve správním řízení,  kdy o opravném prostředku rozhoduje sám  orgán, který  vydal původní  rozhodnutí. Může dojít k jeho zrušení nebo změně. Provádí se pouze v případě, kdy  je možné plně  vyhovět opravnému prostředku (týká se pouze toho, kdo podal opravný prostředek). Opravný prostředek  je  možné provést  také  v případě, kdy s  tím  souhlasí ostatní účastníci řízení. Cílem autoremedury je rychlá náprava. Nejčastěji se s ní setkáváme v přijímacím řízení na střední školy, kdy nepřijatý uchazeč podá odvolání, může pak být přijat díky úkonu autoremedury a nastoupit na místo, pokud se uvolní.

-red-