Hlavnímu městu se daří naplňovat plán vysadit milion stromů za osm let

Hlavní město si v roce 2019 vytyčilo cíl do osmi let vysázet na svém území milion nových stromů. Od přijetí tohoto plánu bylo do dnešního dne v Praze vysazeno 370 tisíc nových stromů. Ty přibývají ve vznikajících lesoparcích, městských parcích, ovocných sadech i v ulicích města.

Pro adaptaci města na změnu klimatu mají stromy nezastupitelnou roli. „V loňském roce jsme nejvíce stromů – přes 70 tisíc – vysázeli v nově budovaném lese Na Musile nebo v lesoparku V Ladech na východním okraji Prahy. Stromy doplňujeme i do parků v centru města, sázíme podél potoků a rybníků. Stromy mohou i ve městě nést ovoce, proto obnovujeme a zakládáme sady. Loni jsme vysadili novou a jedinou kaštanku v Praze. Naší snahou je doplňovat stromy i do ulic města. Nedílnou součástí je péče o vysazené stromy, která je zásadní zejména v prvních pěti letech,“ uvádí náměstek primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí Petr Hlubuček.

Kromě nových lesů a lesoparků město v roce 2020 vysázelo nové stromy i ve stávajících parcích v centru města, především ve Stromovce (255 stromů), na Petříně (61 stromů) či na Dívčích Hradech (441 stromů). U ovocných sadů to pak bylo v Jinonicích, který byl vysázen z jedlých kaštanů o 48 stromech a je zřejmě jedinou kaštankou v Praze. Obnoven byl sad Rádiovka v Satalicích a stromy přibyly v Třešňovce v Hrdlořezích.

Snahou vedení Prahy je vysazovat stromy i v ulicích města. Takto například loni vznikla nová alej 17 stromů v Blanické ulici v Praze 2. Každý strom je zde uložen do prokořenitelných buněk, které v zemi vytvářejí dostatek prostoru a zlepšují provzdušnění pro jeho zdárný růst. Nedílnou součástí každé výsadby je i zajištění podmínek pro růst a zálivka.

„Každý strom v našem městě je v době, kdy čelíme klimatickým výzvám, velmi cenný. Nové stromy ve městě jsou investicí do budoucnosti. Těší mě, že se nám ve městě daří stromy sázet i chránit nejen v okrajových částech, ale i v centru města. Radost mám nejen z nových alejí na Václavském náměstí nebo na Jižním Městě, ale potěšil mě i příslib starosty Prahy 1, který nechá v klidu dožít javor stříbrný na Smetanově nábřeží,“ říká Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.

Sázení pokračuje i v letošním roce. Doplnění stromořadí se dočká v rámci revitalizace další významný park v centru města – park na Vítkově, kde přibude v květnu více než 130 nových stromů. Stromovka se letos rozšíří o kus území Výstaviště a vysázena bude nová lipová alej ve Starém parku či alej od Šlechtovky k Výstavišti. Další lípy přibydou i na Václavském náměstí v další fázi revitalizace.

Nový rozsáhlý les vzniká v rámci celkové revitalizace krajiny u Lítožnice mezi Běchovicemi, Dubčí a Kolodějemi, kde se v těchto dnech uskutečňuje výsadba více než 50 tisíc stromů. Jedná se o území, které prochází celkovou revitalizací včetně nedalekého potoka Říčanka a vznikne zde i nový rybník.

„V místě, kde stromy rostou, vytváří pohodovější mikroklima jednak poskytováním stínu, který snižuje pocitovou teplotu, ale dále také pomocí odpařování vody, čímž ochlazují okolí jako přirozená klimatizace, i čištěním ovzduší od škodlivých látek. Lesy a parky tak hrají nenahraditelnou roli i v každodenním životě Pražanů. Jejich obliba se ukázala i při nedávné uzávěře okresů v době pandemie,“ doplňuje náměstek Petr Hlubuček

„Počet vysázených stromů v Praze mohou lidé sledovat i na webu zastromujprahu.cz, kde pravidelně zveřejňujeme jejich počty a plány na nadcházející měsíce. Lidé se do sázení mohou také aktivně zapojit a přihlásit se na některou ze sázecích akcí, třeba letos na podzim, pokud budou dobré epidemické podmínky,“ uzavírá Zdeněk Hřib.

Při výsadbě nových stromů je mimo jiné dbáno na druhovou pestrost, aby se nešířila nákaza kůrovcem. Naprostou většinu nově vysazených stromů představují tzv. listnáče – dub zimní, lípa srdčitá, buk lesní a habr obecný. Ty jsou doplňovány o jehličnany – především borovice, modřín a douglasku.

Loni také hlavní město při výsadbě nového lesoparku V Ladech poprvé pilotně testovalo i použití půdu zlepšujících materiálů biouhel či mykorrhizních hub, aby zvýšilo šanci na přežití sazenic.

Stromy sází z většiny hlavní město, svůj podíl mají i městské organizace a městské části. Z celkového počtu 89 500 stromů vysazených v roce 2020 zajistil více než 95 % odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy prostřednictvím Lesů hl. m. Prahy. Městské části vysadily na svých územích přes 2 100 stromů (2,5 %) a městské společnosti jako Technická správa komunikací či odbor investiční Magistrátu hl. m. Prahy v rámci svých projektů téměř 900 stromů.