Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS)

Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály obce pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce a kraje a která výrazně posiluje principy zastupitelské demokracie. Proces je charakteristický vysokým podílem účasti veřejnosti, klientů a potencionálních klientů na definování vlastních potřeb a hledání zdrojů a možností řešení problémů v rámci komunity. Ve stanoveném území je  hledán optimální  způsob  uspokojování komunity s využitím dostupných zdrojů, jehož obsahem je:

  • popis a analýza existujících zdrojů a potřeb, včetně ekonomického vyhodnocení,
  • strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb,
  • povinnosti zúčastněných subjektů,
  • způsob sledování a vyhodnocování plnění plánu 
  • a způsob, jakým lze provést změny v poskytování sociálních služeb.