Kontokorentní úvěr

Krátkodobý úvěr, čerpaný  dle potřeby  v měnícím se  rozsahu do  sjednané hranice, kdy zůstatek  může nabývat debetní i kreditní hodnoty.