Moratorium

Zákaz, který je časově omezený. Znamená také odklad závazku, odložení splatnosti dluhu z důvodů mimořádných okolností.