Miele stále více využívá recyklované materiály

Sotva by se našel jiný materiál, který by se zpracovával tak snadno a měl tak univerzální využití, jako je plast. Zároveň také roste nespokojenost se záplavou plastů. Například v Německu se ročně vyprodukuje 227 kilogramů obalového odpadu na obyvatele, z čehož 39 % tvoří plasty.1 A přestože jsou Němci často žertem označováni za světové šampiony v třídění odpadu, 51 % všech plastových obalů v této zemi není recyklováno, ale končí ve spalovně.2 Přitom plast, zejména z obalového sektoru, lze velmi dobře recyklovat a znovu použít jako tzv. recyklát. Jak to funguje, ukazuje Miele mimo jiné na svých sušičkách, produktech pro péči o přístroje a příslušenství k vysavačům.

Pro Miele jako rodinnou společnost orientovanou na hodnoty je omezení znečištění životního prostředí a klimatických změn skutečnou prioritou – stejně jako udržitelnost jejích výrobků. Miele přitom klade nejvyšší nároky na kvalitu nejen svých spotřebičů, ale také obalů – například z hlediska pevnosti, teplotní odolnosti, ochrany proti světlu a bezpečnosti výrobků. Například čisticí prostředky musí být schopny odolat jak zátěži při přepravě, tak i proměnlivým klimatickým podmínkám. „Vývoj obalů, které splňují tyto požadavky a zároveň chrání životní prostředí, je velkou výzvou, které důrazně čelíme," říká Christoph Wendker, viceprezident pro udržitelnost a regulační záležitosti skupiny Miele.

Konkrétně to znamená: Všude tam, kde je to možné bez relevantní ztráty kvality, Miele důsledně realizuje myšlenku oběhového hospodářství a recyklace materiálu. Cílem je zvýšit množství použitého plastového recyklátu do roku 2025 na 7 500 tun. „Nejen u recyklovaných a recyklovatelných materiálů u obalů, ale také u spotřebičů stojí Miele ještě na začátku dlouhé cesty," pokračuje Wendker. Využití recyklátu v oblasti kovů již u společnosti Miele značně pokročilo a Miele se touto cestou vydává i v oblasti plastů.

30% úspora materiálu díky novému výrobnímu procesu

Výrazně k tomu přispívá modul tepelného čerpadla, který byl vyvinut od základu nově a používá se téměř ve všech nových modelech sušiček. Díky inovativnímu výrobnímu

procesu, při kterém je plast obohacen dusíkem, se ušetří 30 % materiálu – při současném zvýšení jeho stability. Pro víko tohoto modulu se od roku 2021 poprvé používá plastový recyklát. V přepočtu na celý rok činí výsledná úspora materiálu několik set tun granulátu. Kromě toho společnost ve svém závodě v Bielefeldu stále více vyrábí z recyklátu příslušenství k vysavačům, jako jsou hubice na čalounění, hubice k vysávání spár, štětky na nábytek a speciální kartáče. V současné době se testují další prvky  příslušenství vysavačů, včetně vzduchových filtrů. Rám filtru Hygiene AirClean u nového vysavače Boost CX1 je již dnes vyroben stoprocentně z recyklovaného materiálu.

PowerDisk: Obal vyrobený kompletně z recyklátu

Také u čisticích prostředků a prostředků pro péči o přístroje si mohou zákazníci vybrat z produktů, které jsou nejen speciálně navržené pro jejich spotřebiče Miele, ale jsou také ekologicky zabalené. Společnost Miele například vyměnila nádobu mycího prostředku PowerDisk pro mytí v myčkách nádobí za 100% recyklovaný plast. Obaly ostatních nádob mycích a pracích prostředků byly rovněž z velké části přepracovány a jsou nyní vyráběny z recyklovaného materiálu.

Credit: Miele, www.miele.cz