Privace

Vyjadřuje něčeho nedostatek, také chybění, odnětí, oloupení. Často je privace příčinou nemocí. Například psychická nemoc je privace – chybění něčeho podstatného, co člověk měl, ale také nemožnost vykonávat, co chtěl. Heidegger tvrdil, že nemoc je privace – nemocný byl před tím zdravý, protože nemoc je ztrátou možností, schopností (uvědomte si rozdělení slova: ne-moc).