Den finanční gramotnosti: Na zdraví se nevyplatí šetřit!

Každý rok je 8. září připomínáno jako Den finanční gramotnosti, který má přispívat k lepšímu povědomí o přístupu k penězům a zacházení s nimi. Finance jsou úzce spjaty i s naším zdravím, které výrazně ovlivňuje kvalitu i délku života a tvoří základní předpoklad našich příjmů, jelikož dobrá kondice umožňuje věnovat se výdělečným aktivitám. Zároveň však investice do zdraví mohou být nezanedbatelnou položkou v oblasti výdajů. Proč se ovšem nevyplatí na zdraví šetřit?

Dobré finanční návyky by si měly osvojovat již malé děti, aby do budoucna dokázaly zodpovědně zacházet s penězi, stejně jako by měly už od raného věku získat povědomí o tom, že zdravý životní styl vede ke spokojenějšímu životu a tudíž i lepším možnostem v zaměstnání. Zdravotní gramotnost a finanční gramotnost jsou zkrátka spojené nádoby.

Prevence je levnější než léčba

Zdravý životní styl a prevence se vyplatí! Vyvážený jídelníček, pravidelný pohyb, kvalitní spánek, schopnost zvládat stres – to vše patří k základním pilířům zdraví. Investice do zdravých potravin či cvičení se v pozdějším životě zhodnotí snížením rizika řady onemocnění od cukrovky po kardiovaskulární choroby. Člověk by na své zdraví zkrátka neměl myslet až ve chvíli, kdy se objeví neduhy různého charakteru, protože léčba nemoci přináší zátěž pro rodinný rozpočet nejen kvůli úhradě léků a zdravotních pomůcek, ale může rovněž výrazně ovlivnit pracovní schopnost a v krajním případě vést ke ztrátě příjmů. Na prevenci proto také přispívají zdravotní pojišťovny prostřednictvím bonusových programů (např. příspěvky na pravidelný pohyb, doplňky stravy, odvykání kouření), čímž můžete do jisté míry náklady ušetřit.

Jistota zdraví v ceně večeře

Vedle zdravého životního stylu pomáhá předcházet rozvoji onemocnění i dodržení preventivních prohlídek u lékařů a absolvování některých preventivních vyšetření – a to i za cenu, že nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Příkladem může být ultrazvukové vyšetření prsou pro ženy do 45 let (od 45. roku má pak žena každé dva roky nárok na mamografické vyšetření hrazené pojišťovnou), anebo podstoupení HPV DNA testu, který dokáže odhalit lidské papilomaviry způsobující rakovinu děložního čípku či jiná onemocnění. Toto vyšetření je hrazeno zdravotní pojišťovnou pro ženy ve věku 35 let a 45 let, lze jej však na vyžádání absolvovat u gynekologa i mimo tyto věkové kategorie. „Je velmi doporučeníhodné, aby všechny ženy i mimo uvedené věkové body absolvovaly tento test každých 3–5 let jako hrazenou službu. Získají tak mimořádně citlivou informaci o riziku rakoviny děložního čípku za akceptovatelnou částku. Úhrada testu se mimo předepsaný věk a některé vybrané situace pohybuje okolo 1000 korun,“ doporučuje prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D. z Onkogynekologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Za cenu večeře pro dva v lepší restauraci lze tak získat přesnou informaci o možném riziku rozvoje rakoviny děložního čípku dříve, než k onemocnění vůbec dojde. Preventivní vyšetření lze absolvovat i v dalších oblastech, včetně možnosti podstoupit komplexní nadstandardní preventivní prohlídku poskytující podrobné informace o zdravotním stavu.

Myslete v dlouhodobém horizontu

Na investice do zdraví – podobně jako je tomu i u mnohých finančních investic – je důležité pohlížet z dlouhodobého horizontu. Příkladem mohou být například refrakční operace očí, které dokážou odstranit krátkozrakost, dalekozrakost i astigmatismus a umožní tak lepší vidění a díky tomu kvalitnější život, včetně možnosti lépe se soustředit na práci, anebo se nenechat omezovat při výkonu zaměstnání brýlemi. Kvalitní laserovou operaci obou očí s doživotní zárukou (například NeoLASIK HD) lze podstoupit za přibližně 40 tisíc korun včetně předoperačního vyšetření a pooperační péče. Při rozložení počátečních nákladů do deseti let vychází laserová operace na zhruba 330 Kč měsíčně. Pro srovnání: balení kontaktních čoček, roztoku a pouzdra stojí v průměru 500 Kč na měsíc. K tomu je třeba připočíst náklady na brýle, protože pouze s kontaktními čočkami fungovat nelze. Čím dříve tedy člověk s oční vadou operaci absolvuje, tím déle si může užívat svobodu bez brýlí. „Ideální čas k operaci dioptrií laserem je proto mladá dospělost, jelikož vada už je z větší části ustálená, a protože si výsledek operace člověk užije celý život a zlepšení zraku pro něj má dlouhodobý efekt,“ argumentuje MUDr. Lucie Valešová, primářka Oční kliniky NeoVize Praha, proč je pro mladé lidi výhodné se zbavit oční vady včas.Nositeli kontaktních čoček, který podstoupí operaci ve dvaceti letech, se investice nejpozději na sedmadvacáté narozeniny vrátí – a poté každý rok ušetří přibližně 6000 korun (když nezapočítáme investici do brýlí).

Zdraví na splátky

Navíc i některé zdravotní výkony – jako je kupříkladu zmíněná laserová refrakční operace očí – se dají pořídit na splátky, ačkoliv mnozí lidé nemají o této možnosti povědomí. Ze studie zpracované pro oční kliniku NeoVize Brno vyplývá, že o možnosti zákroku na splátky ví jen přibližně třetina studentů, na které byl průzkum zaměřen. „Laserové operace u nás můžete získat na splátky bez navýšení a jiných poplatků. Stačí, když v den operace zaplatíte akontaci 10 000 korun. Zbytek částky budete splácet v pravidelných měsíčních splátkách po dobu jednoho roku,“ popisuje mechanismus financování doc. MUDr. Šárka Skorkovská CSc., primářka Oční kliniky NeoVize Brno. Například u uvedené laserové operace metodou NeoLASIK HD lze zaplatit 10 tisíc korun akontaci a měsíční splátka pak činí 2667 korun za obě oči po dobu jednoho roku. Podobně jako u jiných splátek si však nezapomeňte vždy ohlídat výši úroku – v tomto případě je nulový, ale nemusí to tak být na jiných klinikách či u hrazených zákroků v jiných oblastech medicíny. Ostatně, právě zjistit si přesné podmínky splátek či půjček, včetně podmínek splácení, patří k důležitým krokům na cestě k finanční gramotnosti, a to nejen v případě zdravotních výkonů...