Ratihabitace

Dodatečné schválení či potvrzení konkrétního aktu - právního jednání nebo právního předpisu, které je nějakým způsobem omezeno platností. Pokud nebude takové jednání potvrzeno (dodatečně), je neplatné. Plnou platnost zpravidla získává právě až tímto dodatečným schválením.