Realizátor KPSS

Právnická nebo fyzická osoba odpovědná za proces KPSS, na kterou přenáší zadavatel svou odpovědnost za proces KPSS pověřením ze strany zastupitelstva obce/kraje. Realizátorem KPSS se může stát fyzická nebo právnická osoba i o své vůli, např. tím, že je nositelem grantu nebo dotace na realizaci projektu komunitního plánování sociálních služeb. Dárce  však také  musí  získat politickou legitimitu a to tím, že ji zastupitelstvo obce či kraje akceptuje a schválí jako realizátora KPSS.