Renting

Specifická finanční činnost zabezpečující poskytování půjčování strojů a zařízení, výrobků dlouhodobé spotřeby za předem  přesně stanovených finančních podmínek formou  nájemného či půjčovného.

Podnikatelské organizace – půjčovny pracující na komoditním principu a realizují půjčování automobilů, domácích potřeb, sportovního vybavení člunů, hausbótů, jízdních kol atd. pro krátkodobou potřebu na uspokojování jednorázové nebo sezónní potřeby za nájemné stanovené půjčovním poplatkem. Půjčovné je realizováno na základě půjčovní smlouvy, která obsahuje  dobu zápůjčky, způsob použití, finanční podmínky, ceny za zápůjčku.