Prověřte sílu své intuce

Intuice, také ji označujeme jako šestý smysl, nám dává výhodu, pokud s ní umíme správně pracovat. Mohli bychom také říci, že jde o vhled či specifický náhled na situace, který je vlastně schopností jistého odhadu, který není podložený racionálním vysvětlením. Dá se také charakterizovat jako schopnost vnímat a podvědomě vyhodnocovat vjemy (podněty), skryté skutečnosti a souvislosti.

Setkat se také můžeme s parapsychologickým vysvětlením, že jde o schopnost nadpřirozeného (mimosmyslového) vnímání či přenosu myšlenek a informací (telepatický přenos). Prozatím je většina hypotéz velice smělá, ale již dnes můžeme s jistotou konstatovat, že mozek nerozeznává skutečnost od představy a do procesů zasahuje buněčná inteligence, která ukládá námi prožité události a vytváří tak paměťový otisk v našich buňkách a tkáních, čímž se tvoří zkušenost, která hraje roli v našich rozhodovacích procesech. Pokud nedůvěřujeme své intuici, chcete-li vnitřnímu hlasu, nelze ji rozvíjet.

Test síly naší intuice

Na jednotlivé otázky vyberte jednu z níže uvedených možností:

 • Ano
 • Nejsem si jistý/á, nevylučuji
 • Ne
 1. Někdo nečekaně zazvoní, míváte většinou správné tušení, kdo je za dveřmi?
 2. Zaznamenáváte občas jasnozřivé sny?
 3. Stalo se vám někdy, že jste se ocitli na jiném míst, než kam jste mířili, avšak bez jakéhokoli vysvětlení (není tím myšleno, že jste zabloudili na trase z místa A do místa B). Podmínkou je, že se nejednalo o mrákotný stav v horečkách či jste před vestou požili větší množství alkoholu či omamné látky.
 4. Poznáte většinou, že vám lidé lžou?
 5. Jste někdy přesvědčeni, že „dnes“ potkáte nějakého člověka a opravdu ho v průběhu dne potkáte či se vám telefonicky ozve nebo spojí přes sítě?
 6. Máte někdy pocity v některých místech, že vyzařují negativní či pozitivní energii?
 7. Jednáte někdy (několikrát do měsíce) z nevysvětlitelných důvodů proti radám všech zkušených či odborníků, a nakonec se ukáže, že vás pocity vedly správným směrem, ke správnému rozhodnutí?
 8. Dokážete vytušit myšlenky druhých (vidíte jim do hlavy), aniž byste brali na zřetel řeč těla?
 9. Přepadl vás někdy netečný pocit, nevysvětlitelné nečekané svírání či vám naskočila husí kůže (minimálně jednou za 5 let), což se později ukázalo jako předzvěst skutečných mimořádných událostí, které se dotýkali přímo vás či někoho blízkého?
 10. Dokážete zdárně a v přiměřeném čase zdolat neznámou trasu intuitivně?
 11. Měli jste někdy pocit, že skrze vás někdo nebo něco prošlo?
 12. Dokážete se soustředit tak, že „vidíte“, co dělají osoby, na které myslíte?
 13. Zjevují se vám někdy neznámé lidské tváře, které vás na něco upozorňují či něco oznamují? Poznámka: Objektivně se to nepodaří posoudit osobám s halucinacemi a bludy.

Bodování:

 • Ano - 2 body
 • Nejsem si jistý/á, nevylučuji - 1 bod
 • Ne – 0 bodů

Vyhodnocení

6 a méně bodů

Intuici nedokážete využívat, potlačujete ji a odmítáte ji naslouchat. Vše si dokážete „nějak zdůvodnit“ a svůj názor považujete za ten nejsprávnější. Nedůvěřujete ani osobám, které tvrdí, že s intuicí pracují, že jí naslouchají. Vaše zamyšlení a snění bývá často jen odrazem vlastní nespokojenosti. Neměli byste pracovat v oblastech, kde je nutné se rychle rozhodovat či v prostředí, které je stresující.

7–13 bodů

O intuici sice mírně pochybujete, příliš s ní nepracujete, ale v žádném případě ji neodmítáte, protože jste již sami zažili zvláštní pocity, které předcházeli skutečným událostem. Váš rozvinutý smysl pro logiku ji však blokuje.

14–20 bodů

Intuice vcelku často ovlivňuje váš život, což si plně uvědomujete, dáváte ji prostor, chtěli byste ji rozvíjet, ale jen málo proto děláte. Možná nevíte, jak na to či máte špatného učitele. Více tedy trénujte, abyste si byli jistí a mohli ji bez obav využívat, může vám zjednodušit život, pokud ji pro změnu nebudete přeceňovat či zaměňovat za jiné typy pocitů. Co se vám nedá upřít, je vcelku rychlé a relativně správně rozhodování, jste rozený lídr. Nevyrovnané emoce v rodině a okolí mohou blokovat rozvoj vaší intuice, a navíc mohou následně vyvolávat chaos ve vašich vztazích, kdy můžete intuici používat jako své alibi...

21 a více

Intuice je vaším vrozeným talentem, úspěšně rozvíjenou vlohou, a to vědomě i nevědomě. Odhad a úsudek míváte velice přesný. Dokážete se rychle rozhodovat, vaše reakce bývají přímo bleskové. Máte cit pro personalistiku, méně však pro vztahy osobní, neboť je racio vytrvale potlačované přijímanými pocity. Dokonce se dá říci, že intuice vás pronásleduje. Je nutné pro ni najít vhodný ventil a pracovat s ní, abyste nezatěžovali svoji psychickou kondici.

Lenka Žáčková