Mezinárodní kongres MYSL TĚLA se uskuteční již v březnu!

Zamysleli jste se někdy nad tím, proč někteří lidé neustále řeší spletité situace, které jsou různě emocionálně vyhrocené a jiní prochází životem, jako by už jeden život žili nanečisto? Co to způsobuje, jak se tvoří predispozice pro spokojený život? Na to vám může dát odpověď mezinárodní kongres MYSL TĚLA s podtitulem Buněčná inteligence a paměť, který se koná již v sobotu 11. března 2023 (od 9:00 do 21:30) v pražském Hotelu Olšanka (Táboritská 23/1000, Praha 3).

Kongres bude především pojednávat o potenciálu lidské buňky, co si vlastně pamatuje mozek z prenatálního života i o kvantové mysli. Jedním z hlavních témat bude vlastní kontakt s prenatálním obdobím, zážitkem porodu a obdobím těsně po něm, kdy se v nové lidské bytosti tvoří základ schopnosti navazovat silnou emoční vazbu s matkou, se světem.

Jak velkou roli hraje bezpodmínečné přijetí, prožitek důvěry či láskyplný kontakt? Skrze poznání životních zkušeností svých předků si můžeme uvědomit, jaký vliv má toto dědictví na náš současný život. Ponoříme-li se do životů nejen rodičů a prarodičů, ale půjdeme-li ještě o několik generací zpět, můžeme lépe poznat sami sebe. Vědecké důkazy o transgeneračním přenosu traumatu na potomky oběma rodiči jsou toho důkazem. Matky přenášejí traumata a další negativní emoce, jako je úzkost a deprese, prostřednictvím svých proteinů podobných inzulínu a modifikací osy hypotalamus-hypofýza-nadledviny na svého ještě nenarozeného potomka (osa HPA) a otcové prostřednictvím svých extracelulárních váčků. Svoji roli hrají pravděpodobně i rodové faktory mikro RNA (miRNA) a dlouhé nekódující RNA (lncRNA) v oběhu a také epigenetické změny v mateřských a otcovských zárodečných buňkách. Rozmotávání opakujících se řetězců nepochopitelných situací má na jedince léčebný efekt. Díky této cestě můžeme dosáhnout duševního klidu právě prostřednictvím buněčné paměti.

Na kongresu MYSL TĚLA vystoupí mezinárodně uznávaní nestoři prenatální a perinatální psychologie, aby se podělili s účastníky o vlastní zkušenosti ze své praxe a také je seznámí s fascinující syntézou nejnovějších lékařských výzkumů z oblasti fyziologie, epigenetiky a kvantové fyziky. Hlavním řečníkem bude kanadský psychiatr Dr. Thomas Verny, který pochází z Československa. Přichází s důkazy, že základy naší odolnosti a zdravého šťastného života se netvoří až naším narozením, ale již od samotného početí. Potvrzuje, že paměť a inteligence nejsou jen záležitostí mozku, ale každé naší buňky. Tento velmi moudrý a zkušený muž přednášel na nejprestižnějších univerzitách po celém světě. Do země svého původu přijíždí po mnoha letech, aby se s námi podělil o své praxí ověřené poznatky a vědecké důkazy, které do současné doby nashromáždil.

Dr. Thomas Verny klade důraz na komunikaci „zdola nahoru“. To má dalekosáhlé důsledky pro vnímání tělesné inteligence a zdraví a také současného fungování společnosti. Pokud budou tyto myšlenky postupně začleněné  do praxe“, uvědomíme si nové způsoby léčby celé řady fyzických a duševních chorob. Vezmeme-li v potaz neduální rozdělení mezi mozkem a myslí a mozkem a tělem, můžeme jen získat. Jde o zásadní změnu paradigmatu a vnímání, co je tělo, mysl a vědomí duše. Vše prozatím brzdí rezistence zaběhnutého systému. Je čas udělat zásadní krok a vydat se novým směrem a zrevidovat současný medicinální pohled na člověka a také na hierarchické fungování společnosti.

Hosté panelové diskuze

Dr. med. Ludwig Janus je hlavou mezinárodní studijní skupiny pro prenatální psychologii a medicínu „Institut für Pränatale Psychologie und Medizin“ v Německu.

Olga Gouni se zabývá vzděláváním a výzkumem na poli společenských a humanitních věd se zvláštním zaměření na výzkum v oblasti prenatálních věd. Založila Prenatální výzkumný ústav SOPHIA a mezinárodní časopis International Journal of Prenatal & Life Sciences.

Křest knihy Mysl celého těla

Thomas Verny vydal již osm knih a hned první Tajemství nenarozeného dítěte se stala světovým bestsellerem. Součástí kongresu bude křest české verze jeho nejnovější knihy The Embodied mind, česky Mysl celého těla. Vydavatelem v českém jazyce je nakladatelství Bohemica Books. Kmotry knihy budou MUDr. Helena Máslová, MUDr. Radkin Honzák, CSc., Bára Nesvadbová a řada dalších zajímavých hostů.

Kongres MYSL TĚLA je po celou dobu konání tlumočen z anglického do českého jazyka a naopak.

Podrobnější informace o akci, včetně úplného programu a možnosti při nákupu základního vstupného uplatnit slevový kupón: „POCETI“, v hodnotě 300kč, naleznete na webu: www.thomasverny.cz