Výstava unikátních slabikářů v Kulturním domě Všenory

Obec Všenory připravila mimořádnou výstavu slabikářů ze sbírky významného pedagoga Josefa Kubálka, na kterou srdečně zve. Přes 2000 slabikářů sbíral 60 let. Vytvořil největší sbírku slabikářů na světě, a to i díky své široké korespondenci a kontaktům v zahraničí.

Na výstavě bude možné vidět slabikáře z různých zemí i některé historické učební pomůcky. Nejstarší exemplář je z roku 1777.

Sbírka je součástí osobní knihovny profesora Josefa Kubálka, která je nyní v depozitáři Knihovny Muzea literatury – Památníku národního písemnictví spolu s korespondencí, jež je uložena v depozitáři Literárního archivu Muzea literatury. Ve všenorské vile profesora Josefa Kubálka zabírala sbírka slabikářů celou místnost. Když v šedesátých letech vážně onemocněl, hledal pro ni důstojné a bezpečné umístění v některé ze státních institucí. Slabikáře se po mnoha letech na čas vrátily do Všenor.

Součástí výstavy bude i odborný seminář „Slabikář v našem životě a pedagog Josef Kubálek“, který se uskuteční ve středu 28. 6. 2023 od 14 hodin.

Ve výstavním sále je i čítárna slabikářů z fondu Všenorské knihovny, kde je možné si některé slabikáře prolistovat.

Vstupné: dospělí 50 Kč, děti 30 Kč. Školy a dětské skupiny mají vstup zdarma. Otevírací doba středa až neděle od 12h do 18h.

Pro skupiny a školní třídy je možné dohodnout i jiný termín na knihovna@vsenory.cz, tel.: 607 263 700.

Výstava bude probíhat do 9. 7. 2023 v Muzeu Všenory, v Kulturním domě Všenory, Květoslava Mašity 294, Všenory.

Za spolupráci a zapůjčení exponátů děkujeme Muzeu literatury - Památníku národního písemnictví a Národnímu pedagogickému muzeu J. A. Komenského.

Profesor Josef Kubálek

Josef Kubálek (1876-1968) byl odpůrcem tzv. globální výuky čtení, která se koncem 19. a začátkem 20. století rozšířila v USA a v Rusku. Tím se dostal do sporu s jejími zastánci. Snažil se najít nejlepší metodu, jak dítě naučit číst, což byla podle něho slabiková metoda, kterou vědecky zdůvodňoval a bojoval za ni.

Byl významným českým pedagogem a autorem mnoha učebnic a odborných teoretických prací.

Jeho oborem byla pedagogika a didaktika elementární třídy, kde se především zaměřil na metodiku počátečního čtení, jejíž se stal ve své době mimořádným znalcem. Díky své odbornosti získal místo profesora státního mužského učitelského ústavu v Praze.

Prof. Kubálek po sobě zanechal nesmírně rozsáhlé dílo knižní i rukopisné, které je dnes uloženo v Památníku národního písemnictví a v Pedagogickém muzeu J. A. Komenského v Praze. Je autorem slabikářů a početnic „U nás“, které ve dvacátých a třicátých letech vyšly v mnoha vydáních. Pro učitele zpracoval řadu učebnic a příruček, které používaly učitelské ústavy v celém Československu.

Ve spoluautorství vydal roku 1929 průkopnickou práci „Naše slabikáře“, ke které se dlouhé roky připravoval mj. i tím, že shromáždil zcela ojedinělou sbírku 2 000 slabikářů z celého světa. Vyvrcholením jeho odborné práce je spoluautorství na „Pedagogické encyklopedii“ z let 1938–1940, díla dodnes ceněného. Josef Kubálek byl i uznávaným překladatelem z němčiny, když již roku 1911 seznámil českého čtenáře s Layouvou „Experimentální pedagogikou“ či roku 1923 s Wundtovým „Úvodem do psychologie“.

Kulturní dům Všenory

Byl po citlivé rekonstrukci znovu otevřen v létě 2022 a stal se významným místem konání regionálních společenských a kulturních akcí. Jeho součástí je Muzeum Všenory se stálou expozicí věnovanou obci Všenory a expozicí „Marina Cvetajevová světoznámá ruská básnířka“. V budově jsou též Všenorská knihovna s infocentrem a Literární kavárnou.

www.kdvsenory.cz