TCM - teorie centrálních míst

Vyjadřuje  existenci  tržní zóny  pro  danou službu a vyhodnocuje,  jaký  prahový počet obyvatel  je  pro  poskytování dané  služby efektivní  z  pohledu  vzájemné  funkční závislosti  sídelních  jednotek.  Centrální  místo = taková  jednotka osídlení, která  poskytuje služby obyvatelstvu určitého vymezeného zázemí (spádové  zázemí).