Výstaviště Praha, a.s. adoptovalo a opravilo hrob architekta Průmyslového paláce Bedřicha Münzbergera na Olšanském hřbi-tově

Výstaviště Praha, a.s. adoptovalo u příležitosti spuštění rekonstrukce Průmyslového paláce hrob jeho hlavního architekta Bedřicha Münzbergera. Hrobka rodiny Münzbergerových patřila po léta jiné rodině, nyní je však již kompletně opravena a ve vlastnictví Výstaviště Praha, a.s. Včera také došlo k slavnostnímu rozsvícení lampičky vyrobené z vitráží paláce pro tuto příležitost na Olšanském hřbitově a stalo se tak za přítomnosti pravnučky Bedřicha Münzbergera PhDr. Jiřiny Chrastilové, která proces renovace a celkově adopce hrobu uvítala. 

V rámci renovace byl opraven rám celého hrobu a proběhly také okolní výkopové práce. Opraven byl i pomník, na kterém byla původně černá deska se jménem rodiny, která hrobku v posledních letech vlastnila.  Deska byla rozbitá a zakrývala původní nápis rodiny Münzbergerových. Ten byl po odkrytí kompletně obnoven zlatým písmem a tato část pomníku pak byla navrácena zpět pomocí těžké techniky. Opravu hrobu zajistila firma Kamenictví Obelisk.

„Bohužel nevím přesně, proč byla vlastně hrobka prodána, nestihla jsem se na to maminky zeptat, ale tuším, že to bylo proto, že syn Bedřicha Münzbergera, můj děda Jaroslav, byl pochován jinde. Nicméně zpráva o adopci hrobky a její renovaci mě moc potěšila, nějak mám pocit, že Bedřich Münzberger byl trochu neprávem zapomenut, přestože za sebou zanechal nejen v Praze řadu významných staveb včetně Průmyslového paláce,“ říká historička PhDr. Jiřina Chrastilová, pravnučka Bedřicha Münzbergera.

Oprava celé hrobky s sebou nesla také renovaci zeleně, v rámci které byla vyměněna vrchní část hlíny za vhodnější pro rostliny a zasazeno bylo kolem 70 skalniček. Konkrétně třeba trávnička bílá, která vykvétá během letních měsíců a mimo ně vytváří efekt zeleného koberce. 

„Praktické úpravy jsme řešili se správou hřbitovů, kdy bylo potřeba určité práce písemně odsouhlasit a získat pro ně povolení. Co se týče estetické stránky hrobky a její podoby, probíhala zde spolupráce s architektem se specializací na hřbitovy a floristkou, která se zaměřila na botanickou část okolí hrobky,“ komentuje Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha, a.s.

Lampička z vitráží Průmyslového paláce

Pro hrobku Bedřicha Münzbergera byla vyrobena unikátní dekorace v podobě lampičky, a to přímo z vitráží z Průmyslového paláce. Speciálně pro tuto příležitost ji včetně upevnění navrhli a vyrobili Kolektiv Ateliers, kteří kompletně renovují vitráže na Průmyslovém paláci.

„Péče o kolektivní paměť a symbolická gesta jsou pro dnešní společnost mimořádně důležitá. Těší mě, že se Výstaviště Praha rozhodlo pro adopci hrobu hlavního architekta Bedřicha Münzbergera. Jedná se o vzácný projev úcty k takto nadanému člověku. Děkuji také Kolektiv Ateliers, kteří pro tuto příležitost vyrobili vkusnou lampičku z originálních vitráží právě z Průmyslového paláce,“ dodává radní pro oblast majetku, legislativy a transparentnosti Adam Zábranský.

O Bedřichovi Münzbergerovi  

Bedřich Münzberger se narodil 20.10. 1846 v karlínském bytě jako nejstarší ze sedmi dětí původním jménem Friedrich (německy Bedřich). Nejprve vystudoval Akademické gymnázium v Klementinu a v roce 1866 pokračoval ve studiu na Polytechnickém ústavu v Dominikánské, kde vystudoval pozemní stavitelství. Po studiích na technice začal působit od roku 1866 na pražské akademii jako hospitant v elementární škole, kde se seznámil s Antonínem Baumem. Právě s ním a Antonínem Barvitiem později založili stavební družstvo. Jedna z prvních společných prací Bauma a Münzbergera byla vnitřní úprava hřbitovního kostela sv. Jana Křtitele ve Vodňanech. Posléze už následovaly stavby jako Palackého most na Smíchově nebo radnice města Karlín, až se v roce 1891 definitivně zapsal do srdcí Pražanů stavbou Průmyslového paláce pro Jubilejní zemskou výstavu, která byla pomyslným startem areálu Výstaviště Praha.

Architekt Bedřich Münzbeger zemřel ve svém domě na Palackého náměstí 23. července 1928 a byl pohřben na Olšanském hřbitově. Dům se všemi rodinnými památkami a uměleckými díly byl však zničen při únorovém náletu na Prahu v roce 1945.

Kde se hrob nachází: Olšanský hřbitov – V, odd. 15, hrob 10

www.navystavisti.cz