Nechte se okouzlit kompletně zrekonstruovanou vrchnostenskou zahradou na hradě Pernštejn

Pamatujete si úchvatné sídlo Monte Carlos z pohádky Šťastný smolař? Tak přesně to je hrad Pernštejn, který ve skutečnosti sice nestojí na skalním ostrohu nad mořem, ale zato nad malebným údolím řeky Svratky obklopen krásnou přírodou Českomoravské vrchoviny. Pod jeho hradbami se nachází jedinečný komplex vrchnostenských zahrad, které se díky kompletní rekonstrukci z roku 2021 vrátily do své vrcholné podoby z doby před 200 lety, kdy patřily mezi patnáct nejvýznamnějších zahrad na Moravě a ve Slezsku.

Vrchnostenské zahrady z 18. století založené v jedinečném anglo-čínském stylu

Zahrady pod Pernštejnem založil na počátku 18. století tehdejší majitel panství baron František Stockhammer, ale vrcholné parkové úpravy proběhly ke konci století pod taktovkou nového majitele barona Ignáce Schröffela. Ten pozůstatky barokní zahrady začlenil do přírodního parku, který rozšířil po celém jižním svahu a doplnil o další drobné stavby a sochy. Svah byl přebudován do teras, na nichž se nacházela vyhlídková místa s lavičkami a drobnými architekturami včetně dominantního obelisku. Inspiroval se u tzv. anglo-čínských zahrad, které se tou dobou zakládaly zejména ve francouzském prostředí, a které měly v návštěvnících vzbuzovat citová pohnutí a symbolická poselství. Vybrané partie nechával baron osazovat různými domácími odrůdami ovocných stromů, podle některých zdrojů jich tu rostlo téměř 600. V sklenících se pěstovalo zase mnoho druhů exotických rostlin jako třeba oblíbené, ale velmi drahé ananasy. Za jeho života vznikl také nový vstup do zahrad ze třetího hradního nádvoří, který se zachoval dodnes. Po roce 1945 přešel hrad do vlastnictví státu, ale část zahrad připadla i dalším majitelům, ale ty od té doby postrádaly potřebnou údržbu a chátraly. V roce 2021 však prošly po třech letech namáhavé práce kompletní revitalizací,  vrátily se do své vrcholné podoby z dob před 200 lety a znovu se otevřely veřejnosti.

Díky kompletní revitalizaci se desítky let neudržovaný areál opět stal středem zájmu

Vrchnostenské zahrady si můžete projít v rámci nového prohlídkového okruhu. Vstup do nich je ze třetího nádvoří přes Schröffelovu zahrádku a po sestoupení schodištěm se východem vlevo dostanete do lesní části, východem vpravo zase do formální části zahrady. Ven z areálu můžete vyjít ve spodní části nedaleko parkoviště, nebo se budete muset vrátit zpět ke vstupu. Žádná cesta v zahradě není slepá a existují desítky variant, jak ji projít. Je tedy čistě na vás, jaký směr zvolíte. Pokud si budete chtít prohlédnout celou zahradu, myslete na to, že terén je obtížný, a proto se nedoporučuje vstup s kočárky. Do zahrad nesmí zvířata a v případě bouřek nebo silného větru jsou prohlídky z bezpečnostních důvodů zrušeny.

Revitalizace obnovy zahrad se dotkla celého areálu, tedy i lesoparku a architektonických prvků. Obnovily se rozsáhlé sítě cest, vyrovnávací schodiště, vyhlídkové rondely a terasy, ale také bazény s fontánou a všechny sochy. Obdivovat tak můžete třeba čínský pavilon s exotickou výmalbou, který se využíval k odpočinku během podávání čínského čaje, nebo obelisk umístěný v pomyslném středu zahrad, který tvoří jejich dominantu. Obnovy se dočkala také tzv. Komtesčina zahrádka na severovýchodní straně nad lesoparkem a dvěma altány nebo kenotaf Františka Schröffla z Mannsbergu, symbolický náhrobek syna barona Schröffela, který zemřel jen rok po svém otci, umístěný v nejdramatičtější a nejromantičtější pasáži.

Vedle vstupu si můžete před samotnou prohlídkou projít také expozici Cesty do krajin ticha, v rámci které se dozvíte vše o historii vrchnostenské zahrady a fenoménu anglo-čínských zahrad, nebo si prohlédnout originály soch významného sochaře Ondřeje Schweigla, které se původně nacházely v zahradě pod Pernštejnem. Vstup do expozice je součástí vstupného do areálu hradu.

Více tipů na výlety na: korunavysociny.cz