Úřadování advokátů v určených hodinách

Bezplatné  právní poradenství na  regionální  úrovni  je jen  věcí   cti  advokátů,  kteří  tyto  služby  poskytují dle zavedeného  systému (systém  zvyklostí) nemajetným  občanům. Tato  služby  je  poskytována  zpravidla  jednou za týden nebo za čtrnáct dní.  Poskytování  konzultací je  neoficiální  institucionální služba při obvodních  soudech (krajská  úroveň).