Vnitřní kontrolní systém

Soubor opatření, která zabraňují vzniku nesprávností a to jak neúmyslných tak úmyslných.

  • zabránění podvodům ze strany zaměstnanců
  • zvýšení konkrétní odpovědnosti
  • politika a organizační procedury společnosti, které slouží k zajištění cílů organizace